Telepítés

SPC Woodlook® Optimal je potrebné klásť na dokonale nivelizovaný podklad, očistený od prachu a všetkých iných nečistôt. V prípade nesprávne nivelizovaného podkladu, poprípade nečistotám ponechaným pod podlahou, vznikajú nerovnosti pod podlahou. Kvôli týmto nerovnostiam podlaha SPC Woodlook® Optimal nepriľne dokonale k podkladu, čo pri pokuse o zamknutie zámku krátkej strany má za následok prasknutie, nalomenie dokonca až odlomenie zámku. Takýto defekt vedie k okamžitému alebo po pár dňoch viditeľnému odomknutiu zámku na krátkej strane lamely. Pri inštalácií v žiadnom prípade nepoužívať hrubú silu, nebúchať po zámku/podlahe kladivom ani žiadnym železným predmetom. Maximálne sa môže použiť gumené kladivo, ale aj ním je potrebné udierať po zámku/podlahe mierne a nevyužívať hrubú silu.

Upozorňujeme že takýto defekt vzniká vždy:
A - neodborným a nesprávnym použitím samonivelizačného poteru
B - zlou montážou v rozpore s návodom na SPC.

Dôrazne upozorňujeme pri demontáži sa lamely nesmú dvíhať na krátkej strane, ale len vodorovne vysúvať.

Nami odporučené samonivelizačné produkty :

https://www.mapei.com/sk/sk/produkty-riesenia/zoznam-produktov/detail-produktu/ultraplan

Potrebné náradie na pokládku:

gumené kladivko, montážny dorážací blok na doklepávanie a odlamovací nôž (prípadne inú rezačku na podlahy).

SPC Optimal lerakási útmutató

 • Kezdje a deszka hosszú oldalán való rögzítéssel (szögben)
 • Csúsztassa a deszkát addig amíg, el nem éri a másik deszka rövid oldalát.
 • Engedje el a deszkát
 • Hüvelykujjával nyomja meg a rövid oldal mindkét felét
 • Nyomja amíg nem hallja a "kattanást"
 • A deszkák most zárva vannak

*poznámka: tvrdé materiály sa najlepšie montujú s gumeným kladivom

SPC Optimal felszedése

 • A szétszedést mindíg a hosszú oldallal kezdje
 • Fogja meg a deszkát mindkét kezével és óvatosan emelje amíg a deszkák nem vállnak el
 • Helyezze a deszkákat a földre
 • A rövid oldal elválasztásához, elég ellentétes irányba tolni a két deszkát
 • Közben óvatosan nyomja meg a deszkát
 • Tolja, amíg a deszkák el nem vállnak

Video s pokynmi:

https://www.youtube.com/watch?v=J7aVghybjpI

Pre správnu montáž je nevyhnutné riadiť sa týmito pokynmi. Pri prípadnej reklamácií sa bude kontrolovať dodržanie horeuvedených montážnych pokynov.

Lépjen kapcsolatba velünk

Kövess minket